• Telefon: 582 343 370
  • Mobil: +420 777 343 300
  • E-mail: info@adpsanco.cz

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby ADP-SANCO s.r.o. zpracovávalo mnou poskytnutá data obsažená na žádosti o přechodný pobyt na lůžku sociální péče pro účely vykonávání mnou žádané služby prováděné ve smyslu příslušných zákonů, a to po dobu jejího trvání a nasledných 5-ti let po ukončení.

Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních a zdravotních údajů.

Dále prohlašuji, že jsem byl(a) ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů řádně informován(a) o zpracování osobních údajů v souvislosti s přechodným pobytem na lůžku sociální péče.