• Telefon: 582 343 370
 • Mobil: +420 777 343 300
 • E-mail: info@adpsanco.cz

Sociální péče

Klientům poskytujeme sociální služby, které vycházejí z jejich potřeb.

Našim cílem je pomoci osobám

 • se zdravotním postižením
 • seniorům
 • osobám v nepříznivé sociální situaci
 • klientům s různým stupněm snížení soběstačnosti a bezmocnosti

V čem Vám můžeme pomoci

 • v doprovodu na lékařské vyšetření
 • edukace jednoduchých odborných přístupů k péči
 • dovoz léků a kompenzačních pomůcek na adresu
 • zajištění komplexní hygienické péče
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • vedení klienta k sebeobsluze
 • pomoc v péči o domácnost
 • zajištění nákupu
 • pochůzky lékař, pošta aj.
 • odvoz prádla do prádelny
 • dovážka obědů (i dietní stravy)

Sociální pracovník je Vám k dispozici na vyplnění žádosti

 • na sociální pobyt
 • o příspěvek na péči
 • do domu s pečovatelskou službou
 • do domova pro seniory
 • o příspěvek při použití kompenzačních pomůcek

Ceník služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami.