• Telefon: 582 343 370
  • Mobil: +420 777 343 300
  • E-mail: info@adpsanco.cz

Zdravotní péče

Ošetřovatelská péče

Péče o nemocného člověka a jeho tělo v prostředí, které nestresuje, ale napomáhá léčit doma.

Kdo jsme?

Registrované zdravotní sestry u MZČR s praxí, fyzioterapeutky, ošetřovatelky, sanitářky.

Co poskytujeme?

Odbornou ošetřovatelskou péči při dlouhodobém a chronickém onemocnění všem věkovým skupinám (injekce, sterilní převazy, aplikace inzulínu, péče o kolostomie, odběry krve, proplach katetru, jednodenní chirurgii, ošetření dekubitů, zajištění hospicové péče u onkologických pacientů, měření TK, jednorázové měření glykémie na glukometru).

Na zdravotní pojišťovny?

ANO - pokud ošetřující odborný či praktický lékař určí péči za nezbytně nutnou.
NE - v případě, že lékař neurčí naši péči za nezbytně nutnou.
ALE - i tak můžete některý druh péče žádat jako placenou službu.

PRODUKT domácí integrované péče

Je dobře ošetřený a spokojený klient ve vlastním sociálním prostředí.

POSLÁNÍ domácí integrované péče

Je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která bude minimalizovat frekvenci hospitalizace klientů různých věkových, indikačních a diagnostických skupin.

CÍL domácí integrované péče

Cílem domácí integrované péče je co nejdéle udržet klienta v jeho vlastním sociálním prostředí, které ho nestresuje. Optimalizovat jeho zdravotní a sociální stav a zlepšovat individuální úroveň kvality jeho života.